PDA

View Full Version : Tổng hợp các nội dung liên quan đến việc thi tuyển vào ngân hàng!Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [48] 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448

hoamattroixanh
15-05-2009, 19:03
Mình sắp dự tuyển vào vị trí nhân viên marketing ngân hàng. Các bạn có thể chia sẻ về đề thi và hình thức phỏng vấn giúp mình với. Mình là dân ngoại đạo cũng muốn bon chen vào ngân hàng.
Cảm ơn mọi người trước.

khanh thy
16-05-2009, 07:26
Hi lu ca nha! Tuan truoc to thi MB rui, de thi gom IQ trong 30 phut, Nghiep vu 90 phut.Cho to hoi mot teo may tinh huong nghiep vu voi, to nghi la to sai be bet rui.
1. Nhap but toan mua tscd vao ngay 16/4/2009, nguyen gia tai san co dinh la 300 trd, ty le trich khau hao la 12%/nam, ke toan trich khau hao trong thang la 1.5 trd. Hoi dung hay sai?
2. Mua TSCD nguyen gia 100 trd ke toan hach toan nham la 110 trieu dong nhu sau: No TK 211, co TK lien quan 110 trd, sau khi phat hien nham ke toan hach toan lai No TK lien quan 110 trieu dong, Co TK 211 110 trieu dong va ghi but toan dung la No TK 211 100 trd, Co TK lquan 100 trd. Nhu vay dung hay sai?
3. Ngan hang B nhan duoc bang ke thanh toan bu tru cua NHNN viet nam ve nghiep vu thanh toan bu tru voi NH A Ve thanh toan voi cong ty C, nhung NH B chua nhan duoc giay bao co cua NHA nen NH B chua thuc hien hạch toan but toan nay. Hoi ke toan lam nhu vay dung hay sai?
Lam on giai dap gium minh nha. Tks rat nhieu:ezpi_hear

khanh thy
16-05-2009, 07:31
P/S: Ca nha co biet khi nao thi co ket qua thi viet ben MB khong? Co ai di thi tuyen NH nua khong ru to di voi cho vui? Hom roi to di nop H/S ben Maritime bank nhung ho tu choi nhung H/s cua nguoi chua co kinh nghiem, cua PG bank thi gap anh bao ve de gui ho so...hic chan the chu, den gio ho con chua goi den ten minh, chac tai cai anh chup xau ec...

bungbeo179
16-05-2009, 08:42
P/S: Ca nha co biet khi nao thi co ket qua thi viet ben MB khong? Co ai di thi tuyen NH nua khong ru to di voi cho vui? Hom roi to di nop H/S ben Maritime bank nhung ho tu choi nhung H/s cua nguoi chua co kinh nghiem, cua PG bank thi gap anh bao ve de gui ho so...hic chan the chu, den gio ho con chua goi den ten minh, chac tai cai anh chup xau ec...
MB miền Bắc thông báo lịch đi phỏng vấn đến từng thí sinh bằng SMS từ hôm qua rồi bạn ạ.Còn MB miên Nam thì có danh sách trên trang web ý.Good luck :)

scanvirus
16-05-2009, 09:13
Hi lu ca nha! Tuan truoc to thi MB rui, de thi gom IQ trong 30 phut, Nghiep vu 90 phut.Cho to hoi mot teo may tinh huong nghiep vu voi, to nghi la to sai be bet rui.
1. Nhap but toan mua tscd vao ngay 16/4/2009, nguyen gia tai san co dinh la 300 trd, ty le trich khau hao la 12%/nam, ke toan trich khau hao trong thang la 1.5 trd. Hoi dung hay sai?
2. Mua TSCD nguyen gia 100 trd ke toan hach toan nham la 110 trieu dong nhu sau: No TK 211, co TK lien quan 110 trd, sau khi phat hien nham ke toan hach toan lai No TK lien quan 110 trieu dong, Co TK 211 110 trieu dong va ghi but toan dung la No TK 211 100 trd, Co TK lquan 100 trd. Nhu vay dung hay sai?
3. Ngan hang B nhan duoc bang ke thanh toan bu tru cua NHNN viet nam ve nghiep vu thanh toan bu tru voi NH A Ve thanh toan voi cong ty C, nhung NH B chua nhan duoc giay bao co cua NHA nen NH B chua thuc hien hạch toan but toan nay. Hoi ke toan lam nhu vay dung hay sai?
Lam on giai dap gium minh nha. Tks rat nhieu:ezpi_hear
câu 1 đúng bạn ạ. Vì trích KHTSCD trong 15 ngày mà. Số cần trích KH là= 300tr*1%*15/30= 1.5 tr
Câu 2 thì đơn giản mà, Kế toán không được viết là -100 tr. Mình có thể dùng bút toán âm, hoặc hạch toán ngược để xoá bút toán sai đi
Câu 3 tớ trả lời là sai, tớ nghĩ nhân viên kế toán NH B phải điện tra soát với NH A nếu thật sự có chứng từ phát sinh thì yêu cầu trung tâm thanh toán gửi chứng từ để tiến hành hạch toán. Còn nếu NHA không chuyển chứng từ đó thì gọi điện thông báo cho trung tâm thanh toán để xử lý
:059:Đấy là tớ làm như vậy. Ah MB hôm qua thông báo bằng tin nhắn để phỏng vấn đó. Mình phỏng vấn hôm thứ 2. Chúa ơi phù hộ cho con:006:

thanhtamKT
16-05-2009, 09:26
Chào bạn " khanh thy "
Mình cũng thi MB đợt vưà rôì, không bíêt bạn thi vị trí gì? mình thi vị trí kỉêm soát nôị bô và đề thi cũng gần gíông như vâỵ Mình làm như sau không bíêt có đúng không, các bạn tham khảo có gì sai chỉ giúp mình nhé.
câu 1: Đúng
vì theo phương pháp trích khâú hao đường thăngr ta tính số tìên trích khâú hao trong tháng 04 sẽ là: (300 x 12% x 15)/(12 x 30) = 1.5 triêụ
câu 2: Sai
Vì nêú tài khoản liên quan đó là tài khoản tiên mặt thì không thể điêù chỉnh trên thực tế như vâỵ đươcj và nêú phát hịên sai số tìên sau ngày hạch toán thì sẽ ảnh hưởng đến vịêc trích khâú hao và làm sai ngày ghi nhận TSCD
Câu 3: Sai
Không bíêt bạn có nhớ đề chính xác không, theo đề thi của mình thì câu hỏi này phải là thơì điểm cuôí ngày ngân hàng B nhận đươcj..........
Mình trả lơì theo thơì đỉêm cuôí ngày nhé.
Theo quy trình thanh toán bù trừ thì cuôí ngày giao dịch số dư trên tài khoản 5012 phải kết chuỷên hết số dư, tức là món tiền chuỷên đêns trong bảng kết quả thanh toán bù trừ phải được xử lý, nêú NH B chưa nhận được giâý báo có của ngân hàng A thì NH B có thể treo vào tài khoản chờ thanh toán của ngân hàng và khi nào nhận được chứng từ báo có từ NH A thì sẽ ghi có vào Tk của DN A.

thanhtamKT
16-05-2009, 09:29
bạn scanvirus ơi, bạn có qua vòng thi víêt không hay phỏng vấn luôn vâỵ Bạn nào bíêt thi víêt khi nào có kết quả không?

lydayne
16-05-2009, 09:40
bên Navibank hết hạn nộp hso rồi b a`. m nộp hso lâu lắm rồi, hình như là cuối tháng 4/2009.

trucbachthao
16-05-2009, 12:20
co ket qua vog thi viet MB roi. minh ben ho tro tin dung. nta ntin phong van bang sms. to thu 3 phong vấn.

scanvirus
16-05-2009, 15:15
bạn scanvirus ơi, bạn có qua vòng thi víêt không hay phỏng vấn luôn vâỵ Bạn nào bíêt thi víêt khi nào có kết quả không?
Tớ thi vị trí kế toán, thi viết hôm thứ 7 tuần trước đó. Hôm qua ngân hàng nhắn tin cho tớ là thứ hai đến phỏng vấn. Cậu xem lại xem

khanh thy
16-05-2009, 21:15
bạn ơi, kết quả thi MB như thế nào. Sao tơ skg nhận được điểm thi gì nhỉ. Ít nhất cũng mail cho tớ kq thi chứ. Nếu kg được sms thì chắc là fail rùi phải kg.

jujube
16-05-2009, 21:37
Có bạn nào thi Quan hệ khách hàng của MB miền Bắc được nhắn tin phỏng vấn rồi không?

thanhtamKT
17-05-2009, 06:53
Sao họ không đưa kết quả lên trang Web của MB mà lại nhắn tin thế nhỉ? Mình thi vị trí Kiểm soát nội bộ, bạn nào thi cùng vị trí đã có kết quả chưa?

mickeytcqt
17-05-2009, 15:47
MB HN có kết quả trên Web rồi cả nhà nhé

yenmeo
17-05-2009, 16:34
MB HN có kết quả trên Web rồi cả nhà nhé
Em cũng mới thấy người ta post danh sách phỏng vấn trên website MB.
Cả nhà cho em biết vị trí chuyên viên tài chính ở NH MB là làm những gì với ạ? Em học Kế toán đi thi MB qua vòng thi viết rồi nhưng ko biết vị trí này là làm những gì? Liệu đi phỏng vấn ở MB người ta có hỏi về nghiệp vụ ko ạ? hik. Hỏi về nghiệp vụ thì em chết mất.
ai có kinh nghiệm phỏng vấn ở NH và đặc biệt là MB share cho em với

thanhtamKT
18-05-2009, 10:48
Các bạn nào phỏng vân ở MB vào T2 và T3 tùân này về cho mọi ngươì xin chút kinh nghịêm nhé.

nOsta
18-05-2009, 21:25
Không biết BIDV bao giờ thi viết vòng 1 nhỉ. Mình nộp hồ sơ lâu rồi mà mãi chẳng thấy thông báo thi gì cả

jujube
18-05-2009, 23:33
BIDV chắc khoảng cuối tháng 5 hoặc giữa tháng 6 mới thi bạn ạ. Mình có nghe nói vậy. Năm ngoái họ thu hồ sơ tháng 6 mà tháng 8 mới thi cơ.

Có bạn nào đi phỏng vấn vào vị trí Tín dụng ở các Ngân hàng rồi không, họ hay hỏi những câu gì về nghiệp vụ vậy? Có kinh nghiệm gì thì share mình với nhé.

thanhtamKT
19-05-2009, 08:43
Tớ thi vị trí kế toán, thi viết hôm thứ 7 tuần trước đó. Hôm qua ngân hàng nhắn tin cho tớ là thứ hai đến phỏng vấn. Cậu xem lại xem

bạn scanvirus ơi, bạn đi phỏng vấn rồi phải không?. tình hình thế nào hả bạn, bạn trả lời tốt chứ? Họ hỏi bạn về nghiệp vụ hay về hiểu biết chung thôi? mai tớ đi phỏng vấn đang lo quá chưa biết ngân hàng này phỏng vấn kiểu gì?

yenmeo
19-05-2009, 11:43
bạn scanvirus ơi, bạn đi phỏng vấn rồi phải không?. tình hình thế nào hả bạn, bạn trả lời tốt chứ? Họ hỏi bạn về nghiệp vụ hay về hiểu biết chung thôi? mai tớ đi phỏng vấn đang lo quá chưa biết ngân hàng này phỏng vấn kiểu gì?

Bạn phải đọc về nghiệp vụ kế toán ngân hàng, người ta hỏi toàn về nghiệp vụ thôi. Đương nhiên là người ta sẽ hỏi những câu mà lúc đi phỏng vấn ai cũng được hỏi như: em hãy tự giới thiệu về bản thân, em biết j về NH MB và vị trí em đâng ứng tuyển, em đã tốt nghiệp chưa, đã nộp hồ sơ ở những đâu rồi, điểm mạnh điểm yếu, đề tài luận văn của bạn là j (với SV). Về nghiệp vụ thì họ hỏi bao quát hết tất cả các nghiệp vụ về huy động tiền gửi, phát hành giấy tớ có giá, buôn bán kinh doanh ngoại tệ, TSCD, thanh toán ko dùng tiền mặt, thanh toán với NHNN, các nghiệp vụ cho vay, ... nói chung là có tất.

gemini86
19-05-2009, 13:29
Chào cả nhà. Không biết có bác nào đã đi thi ở NH Tech đợt quý I vừa rồi không nhỉ?Không biết đợt đó đã PV hết các vị trí chưa.Em lên web của nó xem suốt mà chẳng thấy lịch PV 1 số vị trí hay là họ không cần nữa nhỉ.1 đợt thi tuyển ở Tech kéo dài khoảng bao lâu thế các bác?

thanhhuyen20487
19-05-2009, 13:37
có bạn nào phỏng vấn bên Maritime đã có kết quả chưa nhỉ?

sachiko82
19-05-2009, 16:51
Chào các bác Ocean bank đang tuyển đấy, tiện đây mình hỏi lun môi trường làm việc ở Bank thế nào? ai đi làm rồi phát bỉu kái nha. hôm rồi minh có đi nộp ở Lienviet bank thấy chuyên nghiệp phết, từ anh bảo vệ trở đi. :drummer:

hocnuahocmai
19-05-2009, 17:37
Chào cả nhà. Không biết có bác nào đã đi thi ở NH Tech đợt quý I vừa rồi không nhỉ?Không biết đợt đó đã PV hết các vị trí chưa.Em lên web của nó xem suốt mà chẳng thấy lịch PV 1 số vị trí hay là họ không cần nữa nhỉ.1 đợt thi tuyển ở Tech kéo dài khoảng bao lâu thế các bác?

có kết quả hết rồi bạn ạ

gemini86
19-05-2009, 21:53
Bạn hocnuahocmai ơi, tất cả các vị trí đều có kết quả rồi à bạn. Mình nghe có mấy bạn bảo một số vị trí chưa phỏng vấn mà. Không biết vị trí pháp chế kiêm xử lý nợ thì sao nhỉ?Bạn biết thông tin j share mình với nha.Thanks bạn.