PDA

View Full Version : Tính nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp để vay vốn ngân hàngtantan123
05-05-2008, 12:58
Nhu cầu vốn lưu động trong kỳ của một doanh nghiệp chính là chi phí HĐ sản xuất kinh doanh trong kỳ. Các anh chị cho em hỏi chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ này có bao gồm khấu hao TSCĐ hay ko bao gồm khấu hao TSCĐ là đúng với bản chất tài chính nhất?:dogrun:

levanton
05-05-2008, 14:42
Nhu cầu vốn lưu động trong kỳ của một doanh nghiệp chính là chi phí HĐ sản xuất kinh doanh trong kỳ. Các anh chị cho em hỏi chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ này có bao gồm khấu hao TSCĐ hay ko bao gồm khấu hao TSCĐ là đúng với bản chất tài chính nhất?:dogrun:

Ngay câu đầu tiên này đã không đúng. Vì nhu cầu vốn không chỉ là chi phí sản xuất kinh doanh, mà còn giá trị nguyên vật liệu tồn kho, các khoản phải thu,...

thd6758
05-05-2008, 14:46
Nhu cầu vốn lưu động gồm :
_Giai đoạn chuẩn bị sản xuât
_Giai đoạn sản xuất
_Giai đoạn tiêu thụ
Và chỉ kết thúc vòng quay khi tiền đã trở về. Như vậy Khấu hao TSCĐ không thuộc vốn lưu động

sparrow
05-05-2008, 15:32
Nhu cầu vốn lưu động trong kỳ của một doanh nghiệp chính là chi phí HĐ sản xuất kinh doanh trong kỳ. Các anh chị cho em hỏi chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ này có bao gồm khấu hao TSCĐ hay ko bao gồm khấu hao TSCĐ là đúng với bản chất tài chính nhất?:dogrun:


nhu cầu Vốn lưu động của DN = giá trị TSLĐ-nợ ngắn hạn phi ngân hàng-nợ dài hạn có thể sử dụng được
chi phí khấu hao TSCĐ được tính làm chi phí trong kỳ nhưng nó không được tính làm chi phí để xác định nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp

minhlev
05-05-2008, 15:52
Nhu cầu vốn lưu động trong kỳ của một doanh nghiệp chính là chi phí HĐ sản xuất kinh doanh trong kỳ. Các anh chị cho em hỏi chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ này có bao gồm khấu hao TSCĐ hay ko bao gồm khấu hao TSCĐ là đúng với bản chất tài chính nhất?:dogrun:

Đọc câu hỏi của bạn, tôi có cảm giác nó rất giống với câu đố sau: "Con cua tám cẳng hai càng, bò ngang bò dọc hỏi bò mấy chân".

tantan123
06-05-2008, 09:13
Ngay câu đầu tiên này đã không đúng. Vì nhu cầu vốn không chỉ là chi phí sản xuất kinh doanh, mà còn giá trị nguyên vật liệu tồn kho, các khoản phải thu,...

Anh nói vậy em thấy càng sai

lycq
15-01-2009, 09:41
Chào các anh, chị!
em có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của các anh chị, mong mọi người giúp đỡ:
theo em được biết và tham khảo, để xác định nhu cầu vốn lưu động của DN để vay vốn ngân hàng thì áp dụng công thức:
Nhu cầu vốn lưu động = (Giá trị tài sản lưu động - Nợ ngắn hạn phi ngân hàng - Nợ dài hạn có thể sự dụng).
em muốn hỏi mọi người là công thức trên đã chuẩn chưa và còn cách tính nào khác không?
Em xin cảm ơn?