PDA

View Full Version : Phân biệt TSCĐ thuê tài chính & TSCĐ thuê hoạt động



cathy
20-08-2008, 11:41
Các bác ơi:
Em thấy thật khó phân biệt giữa TSCĐ thuê tài chính & TSCĐ thuê hoạt động.
Bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em biết với...
Thanks

hongthangph
21-08-2008, 16:37
Bạn đọc chuẩn mực số 16 - cho thuê tài sản nhé

Thanhthanh1
25-10-2008, 16:43
Chuẩn mực kế toán số 06 chứ không phải 16 nhé.

rongvangbdo
29-10-2008, 17:31
Bạn đọc chuẩn mực và chế độ kế toán, chú ý tiêu chuẩn ghi nhận là rõ ràng thôi mà.

die_hard
03-11-2008, 16:15
Các bạn chỉ giùm nguyên giá TSCD thuê tài chính xác định như thế nào ,và theo dõi thế nào ?
Cám ơn các bạn

haithu
03-11-2008, 16:31
Nói nôm na thì TSCD thuê hoạt động khác với TSCD thuê tài chính:
- cái dễ nhìn nhất là thời gian thuê khác nhau:
+ TSCD thuê hoạt động là với thời gian ngắn (tầm 1/3 thời gian use của TS), bên cho thuê chịu nhiều rủi ro và bên cho thuê phải trích khấu hao.
+ TSCD thuê tài chính là thuê với thời gian dài (từ 2/3 trở lên thời gian sử dụng của TS), bên cho thuê chịu ít rủi ro hơn và bên đi thuê được phép trích khấu hao khi sử dụng.
.... còn nhiều cái để phân biệt nữa, nhưng bạn chịu khó đọc lại chuẩn mực để hiểu nhanh hơn. Chúc thành công.
- Còn để xác định NG TSCD thuê tài chính thì không khác gì xác định TSCD, cũng gồm NG và các chi phí phát sinh trong quá trình thuê tài chính, và cty phải theo dõi như là tài sản của cty, chỉ khác tên tài khoản và còn phải theo dõi thêm phần trả gốc và lãi hàng tháng thôi (căn cứ theo HD)

lovelystarnhoc
04-11-2008, 16:37
>>> Phân loại thuê tài sản
1.1. Phân loại thuê tài sản phải căn cứ vào bản chất các điều khoản trong hợp đồng và phải thực hiện ngay tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Sau thời điểm khởi đầu thuê tài sản nếu có thay đổi các điều khoản của hợp đồng (trừ gia hạn hợp đồng) thì các điều khoản mới này được áp dụng cho suốt thời hạn hợp đồng. Nhưng thay đổi về ước tính (thay đổi ước tính thời gian sử dụng kinh tế hoặc giá trị còn lại của tài sản thuê) hoặc thay đổi khả năng thanh toán của bên thuê thì không làm thay đổi sự phân loại thuê tài sản đối với ghi sổ kế toán.

1.2. Phân loại thuê tài sản được căn cứ vào mức độ chuyển giao các rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản thuê từ bên cho thuê cho bên thuê. Thuê tài sản bao gồm thuê tài chính và thuê hoạt động.
1.2.1. Thuê tài chính:
a) Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.
b) Các trường hợp thuê tài sản dưới đây thường dẫn đến hợp đồng thuê tài chính:
- Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê.
- Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê.
- Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu.
- Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn (tương đương) giá trị hợp lý của tài sản thuê.
- Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần có sự thay đổi, sửa chữa lớn nào.

c) Hợp đồng thuê tài sản cũng được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu hợp đồng thoả mãn ít nhất một trong ba (3) trường hợp sau:
- Nếu bên thuê huỷ hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan đến việc huỷ hợp đồng cho bên cho thuê;
- Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị hợp lý của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn với bên thuê;
- Bên thuê có khả năng tiếp tục thuê lại tài sản sau khi hết hạn hợp đồng thuê với tiền thuê thấp hơn giá thuê thị trường.

1.2.2. Thuê hoạt động:
- Thuê tài sản được phân loại là thuê hoạt động nếu nội dung của hợp đồng thuê tài sản không có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản.
- Thuê tài sản là quyền sử dụng đất thường được phân loại là thuê hoạt động vì quyền sử dụng đất thường có thời gian sử dụng kinh tế vô hạn và quyền sở hữu sẽ không chuyển giao cho bên thuê khi hết thời hạn thuê.
------------------OK chưa bác---------------:D

phonglantaybac
05-11-2008, 09:16
Các bác ơi:
Em thấy thật khó phân biệt giữa TSCĐ thuê tài chính & TSCĐ thuê hoạt động.
Bác nào có kinh nghiệm chỉ cho em biết với...
Thanks

TSCĐ thuê tài chính và TSCĐ thuê hoạt động đều là tài sản thuê ngoài mà doanh nghiệp được chủ tài sản nhượng quyền sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định ghi trên hợp đồng thuê. Chỉ có tài sản thuê tài chính mới có đủ khả năng để trở thành TSCĐ.
TS thuê tài chính là tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên cho thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

12b15
11-11-2008, 09:51
Cám ơn các bạn đã hướng dẫn, mình đã hiểu ra nhiều điều :)

nhatminh3003
16-03-2012, 09:32
>>> Phân loại thuê tài sản
b) Các trường hợp thuê tài sản dưới đây thường dẫn đến hợp đồng thuê tài chính:
- Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê khi hết thời hạn thuê.
- Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp hơn giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê.
- Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu.
- Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn (tương đương) giá trị hợp lý của tài sản thuê.
- Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có khả năng sử dụng không cần có sự thay đổi, sửa chữa lớn nào.

Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế của tài sản cho dù không có sự chuyển giao quyền sở hữu. vậy cụ thể là bằng bao nhiêu % thời gian sử dụng

Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn (tương đương) giá trị hợp lý của tài sản thuê. phần lớn ở đây là bao nhiêu % vậy, trên 90, 95 hay 99.
mấy anh chị trả lời dùm e, tại đi học thầy hỏi, kiu về tự nghiên cứu