PDA

View Full Version : Ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu theo phương thức DDU, thời gian hàng đi 38 ngày.huongrua
22-10-2008, 20:37
Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài, xuất khầu hàng theo phương thức DDU, nghĩa là phải chịu rủi ro về hàng hoá đến khi hàng đến kho của khách hàng. Như vậy theo 5 điều kiện ghi nhận doanh thu của VAS thì khi xuất hàng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Tôi muốn hỏi có văn bản luật nào cho phép công ty tôi ghi nhận sớm doanh thu trong trường hợp này không?

gaconlonton
23-10-2008, 12:07
Luật người ta chỉ sợ các công ty ghi nhận doanh thu muộn thôi chứ nếu ghi sớm thì khuyến khích quá còn gì. Ghi sớm nộp thuế sớm. Tốt đấy bạn ah

songcham
01-11-2008, 13:14
Đây thực ra cũng không phải là ghi nhận doanh thu sớm. Hàng hóa thành phẩm sau khi xuất từ kho người bán đến kho người nhận là trải qua quá trình lưu thông. Rủi ro thực sự đã được chuyển giao từ người bán sang người vận chuyển cho đến khi giao hàng đến người mua mặc dù người bán sẽ là đầu mối giải quyết vấn đề tổn thất như trong điều kiện DDU. Ngay cả khi người bán thực hiện luôn việc vận tải thì bản chất vẫn là kinh doanh luôn ở khâu lưu thông.

tranvanhung
01-11-2008, 14:22
Đây thực ra cũng không phải là ghi nhận doanh thu sớm. Hàng hóa thành phẩm sau khi xuất từ kho người bán đến kho người nhận là trải qua quá trình lưu thông. Rủi ro thực sự đã được chuyển giao từ người bán sang người vận chuyển cho đến khi giao hàng đến người mua mặc dù người bán sẽ là đầu mối giải quyết vấn đề tổn thất như trong điều kiện DDU. Ngay cả khi người bán thực hiện luôn việc vận tải thì bản chất vẫn là kinh doanh luôn ở khâu lưu thông.

Câu trả lời này khá chuẩn xác.

Mặc dù theo hình thức xuất DDU thì hàng hóa chưa chuyển giao cho bên mua, quyền sở hữu vẫn còn của bên bán thì chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ khi mở TK xuất khẩu bạn đồng thời cũng phải xuất hóa đơn GTGT theo luật định cho phù hợp. Rõ ràng vấn đề ở đây có lấn cấn giữa việc ghi nhận doanh thu theo chuẩn mực và ghi nhận doanh thu theo thuế.

Như bạn songcham nói, hình thức DDU hay CIF đi nữa thì khi hàng đã chuyển lên mạn tàu thì lúc này giá trị hàng hóa đã được bảo hiểm, trường hợp có tổn thất xảy ra thì cũng có thể sẽ không ảnh hưởng gì đến giá trị thu lại của lô hàng đó cả. Mặc dù kế toán là phải áp dụng nguyên tắc thận trọng (có nghĩa phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới ghi nhận doanh thu) nhưng theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu của thuế thì khi xuất hóa đơn là bạn phải ghi nhận luôn doanh thu.

Trong trường hợp bạn đã ghi nhận doanh thu rồi nhưng hàng hóa này không được chuyển đến tay người mua do rủi ro họăc bị trả lại thì bạn có thể áp dụng ghi nhận tổn thất đó theo quy định họăc ghi nhận hàng bán bị trả lại cũng không sao cả.

Còn 1 vấn đề liên quan đến chuyện xuất hàng nữa là việc thanh lý nguyên liệu cho hàng xuất, hòan thuế GTGT... nên tốt nhất bạn nên ghi nhận doanh thu ngay tại thời điểm xuất.

Hien
01-11-2008, 17:11
Nhất trí phần lập luận về ghi nhận doanh thu theo thuế của Bác.


Như bạn songcham nói, hình thức DDU hay CIF đi nữa thì khi hàng đã chuyển lên mạn tàu thì lúc này giá trị hàng hóa đã được bảo hiểm, trường hợp có tổn thất xảy ra thì cũng có thể sẽ không ảnh hưởng gì đến giá trị thu lại của lô hàng đó cả. Mặc dù kế toán là phải áp dụng nguyên tắc thận trọng (có nghĩa phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn mới ghi nhận doanh thu) nhưng theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu của thuế thì khi xuất hóa đơn là bạn phải ghi nhận luôn doanh thu.

Chỗ này em chưa hoàn toàn nhất trí với bác Hùng. Nếu xuất CIF thì rủi ro chuyển giao khi hàng hóa qua lan can tàu tại cảng gửi hàng, khác với xuất theo DDU là người bán phải chịu rủi ro khi hàng đến cảng đến quy định. Khi đó nếu xuất DDU thì ghi nhận doanh thu theo CMKT thì phải tính khi hàng đến cảng đến quy định, còn xuất CIF thì ghi nhận doanh thu khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc.

buitheduy
16-11-2008, 11:30
Nhất trí phần lập luận về ghi nhận doanh thu theo thuế của Bác.


Chỗ này em chưa hoàn toàn nhất trí với bác Hùng. Nếu xuất CIF thì rủi ro chuyển giao khi hàng hóa qua lan can tàu tại cảng gửi hàng, khác với xuất theo DDU là người bán phải chịu rủi ro khi hàng đến cảng đến quy định. Khi đó nếu xuất DDU thì ghi nhận doanh thu theo CMKT thì phải tính khi hàng đến cảng đến quy định, còn xuất CIF thì ghi nhận doanh thu khi hàng qua lan can tàu tại cảng bốc.
Lập luận như bác hùng là hoàn toán chính xác, chúng ta nên nhớ chuẩn mực qui định rủi ro đã chuyển giao thi ghi nhận doanh thu. Vậy ở đây khi bạn xuất theo PP DDU tất nhiên bạn phải mua bảo hiểm thì đồng nghĩa với việc chuyển giao về rủi ro cho bên thứ 3. Lúc này chủ hàng không hầu như không còn rủi ro nữa nên phải ghi nhận doanh thu tại thời điểm

Hien
18-11-2008, 16:00
Lập luận như bác hùng là hoàn toán chính xác, chúng ta nên nhớ chuẩn mực qui định rủi ro đã chuyển giao thi ghi nhận doanh thu. Vậy ở đây khi bạn xuất theo PP DDU tất nhiên bạn phải mua bảo hiểm thì đồng nghĩa với việc chuyển giao về rủi ro cho bên thứ 3. Lúc này chủ hàng không hầu như không còn rủi ro nữa nên phải ghi nhận doanh thu tại thời điểm
Bạn đọc kỹ các điều khoản về DDU trong INCOTERM 2000 chưa mà dám nhận định như vậy.

Mua bảo hiểm không có nghĩa là đã chuyển giao phần lớn rủi ro cho người mua.